Arnout Mostert

Fossiele brandstoffen en schaliegasboringen, onze toekomst?

Ik schreef vandaag dit aan de fractie van de PvdA:

Geachte PvdA Fractie,

Ik ben diep teleurgesteld in de opstelling van de Partij van de Arbeid inzake de schaliegasboringen. Nog los van het feit dat de milieueffecten van deze fossiele brandstofwinning niet vaststaan maar dat er wel vaststaat dat de boringen enorme schade en grote risico’s met zich meebrengen (bijvoorbeeld voor de drinkwatervoorziening) wil ik graag het volgende onder uw aandacht brengen:

Het steunen van een -zoveelste- manier om (vroeger niet rendabele) fossiele brandstoffen te winnen uit de natuur (dit geldt voor schaliegas, palmolie, olie uit zaden, zelfs voor biogas) is ouderwets en niet vooruitstrevend. Door fossiele brandstof te winnen (uit wat dan ook) en te verbranden komt er CO2 vrij, en we willen hiervan juist een reductie en niet meer CO2 vrijmaken uit de natuur. Het is ook niet nodig. Fossiele brandstof en verbranding is dus geen optie meer! Het is “oud denken”. Er zijn meer dan genoeg alternatieven, zoals waterstof, dat volledig gewonnen kan worden met gebruik van wind en zonne-energie. Laat de grote oliemaatschappijen daarin investeren in plaats van in eindige fossiele brandstoffen met alle vervuiling bij de winning en verbranding van dien.

Het lijkt er op dat de PvdA zich in de luren heeft laten leggen door de Lobby van de oliemaatschappijen. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat de fractie van deze partij een dergelijk domme beslissing neemt.

Ik durf dan ook te bewerken dat deze beslissing niet genomen is op basis van kennis van de feiten en de gevolgen. Volgens mij moeten we niet alleen geen fossiele brandstof meer winnen en verbranden, we moeten ook niet een dergelijk levensbedreigende aanslag op de natuur doen en aardlagen kapot maken en volstorten met chemicaliën en gecoat zand en doorspoelen met miljoenen en miljoenen liters levensgevaarlijk door chemicaliën vervuild water waarvan de gevolgen volledig onduidelijk zijn. De gevolgen van de boringen in de USA zijn vreselijk, misschien moet u zich daar wat beter in verdiepen. De gevolgen op lange termijn zijn wellicht nog vele malen erger.

Het stimuleren van duurzame energiewinning is een kerntaak van de politiek, om onze kinderen niet op te zadelen met een nog erger vervuilde aarde, nog meer gestegen zeespiegel, gesmolten ijskappen, verwarmde zeeën, uitgestorven dieren. Bovendien leidt het stimuleren van deze innovatieve sector tot banen. Je kan beter een industrie stimuleren waarbij de banen en specialisten langer kunnen blijven werken dan tot de fossiele brandstof op is of er nog ergere, nog meer milieubelastende methodes voor boringen en dergelijke worden ontwikkeld.

Door middel van regelgeving kan de overheid de oliemaatschappijen dwingen zich van het doodlopende spoor te begeven richting de ontwikkeling van duurzame energie. Bedrijven als Shell hebben een belangrijke maatschappelijke taak, om een voorbeeld te noemen, we zijn voor een groot deel afhankelijk van Shell als het gaat om onze mobiliteit. Shell had al jaren geleden op basis van prognoses het roer moeten omgooien en zich moeten storten op de duurzame vervaardiging van waterstof en de distributie daarvan. In samenwerking met de automobielindustrie hadden we dan allang in auto’s op waterstof gereden. Niet alleen mist Shell, en andere oliemaatschappijen evengoed, straks de boot en gaan uiteindelijk failliet, dat terwijl ze nu marktleider op het gebied van waterstof hadden kunnen zijn, en we tot in lengte van jaren een goedkopere, schone en duurzame manier van automobiliteit en energieproductie hadden kunnen hebben. Ik wijt dit vooral aan de lafheid en het korte termijn denken van de politiek in Nederland. 

Het wordt tijd dat de PvdA samen met de andere partijen in Nederland, laat zien dat zij verder kan denken dan een regeerperiode en het lef durft te hebben te doen wat er moet gebeuren. Het roer moet nu om. Alles dat met fossiele brandstof en verbranding daarvan te maken heeft moet door de politiek gestuurd in minimaal een paar jaar volledig worden afgebouwd. De economische gevolgen van regelgeving en investeringen vanuit de politiek zal enorm positief zijn. Nederland kan binnen een paar jaar volledig vrij zijn van fossiele brandstof, als we maar willen. Bovendien kan Nederland haar voortrekkersrol in de wereld in de ontwikkeling van duurzame energie herwinnen. Het argument het begrotingstekort niet te ver te willen laten oplopen en we onze kinderen dus niet met enorme schulden willen opzadelen is veel gehoord. Maar als we nu niet direct actie ondernemen en overgaan naar duurzame schone energie en in een paar jaar tijd met veel investeren los van de fossiele brandstoffen komen, zadelen we onze kinderen wél op met een grootschalig milieuprobleem.

Onze kinderen zullen ons vergeven dat we ze opzadelen met een grotere staatsschuld als daar een enorme economische groei, innovatie, duurzame eindeloze en (uiteindelijk veel) goedkopere superschone energie, zowel voor auto’s als voor thuis, tegenover staat. Zij zullen ons echter vervloeken om het feit dat we dat niet hebben gedaan als zij straks leven in een milieu waarbij het drinkwater een voortdurend gevaar op vergiftiging loopt, het broeikaseffect verveelvoudigd is, de zeespiegel enorm is gestegen, land is ondergelopen, de biodiversiteit drastisch is teruggelopen, ademen alleen nog kan door filters en de mobiliteit nog slechts aan hen toebehoort die zich dat financieel kunnen permitteren.

Denk na en denk aan de toekomst, neem beslissingen op basis van kennis en feiten en wees nu eens eindelijk een keer slim. Tijd voor actie!

Arnout Mostert